Det var Geir Jørgensen (Rødt) som hadde kommet med en såkalt interpellasjon. Det er et spørsmål som ansvarlig statsråd svarer muntlig på, i Stortinget.

– Vi står midt i en pågående dyretragedie. Dette er en trist rekord som Veterinærinstituttet kunne legge frem i sin fiskevelferdsrapport. For alle som er glad i oppdrettsnæringen, og ønsker at den skal ha en fremtid, haster det å få på plass en politikk som gjør at næringen kan satse videre, og at vi får slutt på denne meningsløse sløsingen med matressurser, sa Jørgensen.