Gjennom det såkalte trafikklyssystemet ble det lagt ut produksjonskapasitet på totalt 32.887 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til salgs åtte av de tretten produksjonsområdene kysten er inndelt i. Det er kun områder som har status grønn at det selges kapasitet. Fargen avhenger av hvor stor andel villaks som anslås å dø som følge av lakselus fra oppdrettsanlegg.

I auksjonen ble det ikke solgt noe kapasitet helt sør i Norge (PO1), ingenting i Øst-Finnmark (PO13) og knapt noe i Vest-Finnmark (PO12).