4. februar 2020 ble kysten fargelagt forrige gang. Da ble det ni grønne, to gule og to røde produksjonsområder. Fargeleggingen, som avgjør om lakseprodusenter får kjøpe ny produksjonskapasitet eller må ta ned produksjonen sin, skjer annethvert år.

Det er en politisk avgjørelse, men skjer etter grundige undersøkelser og lange og grundige rapporter fra forskere. Stikkordet er hvor mye villaks som dør grunnet lakselus fra oppdrettslaks.

– Ingen grunn til å vente

17. november fikk regjeringen rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvordan lakselus har påvirket villfisk i 2011.