Regjeringa foreslår å omprioritere 42 millioner kroner på Forskningsrådets budsjett til styrking av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av framtidens havbruk. – Med de nye miljøvennlige tillatelsene har regjeringen lagt til rette for at havbruksnæringen kan ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi. No følger