«Inntekter fra ørret og regnbueørret baseres på faktiske priser siden det ikke foreligger børsnoterte priser»

Dette var ordlyden i regjeringens forslag om grunnrenteskatt for havbruk som kom 28. september 2022. Som kjent gikk da debatten i månedsvis om hvorfor normpris ikke var egnet for laks. Ørret hadde allerede gått fri. I hvert fall helt til regjeringen i sommer la fram forslaget om prisråd for laks, ørret og regnbueørret. Nå foreslås det at et prisråd skal vurdere prisene for ørret også.