Sondre Eide fra Eide Fjordbruk har vært en av oppdretterne som har vært tydelig på at det er viktig med en miljøteknologiordning. Dette har Havbruksutvalget sett på i sin rapport som kom torsdag. Der foreslår det blant annet at det skal legge rette for bruk av lukkede oppdrettsformer der oppdretterne kan få vekst for å ta i bruk denne teknologien.

– Politikerne må ikke legge denne rapporten i skuffen. Den bør forsterkes og omsettes i umiddelbar politikk så raskt som mulig.