Mandag la Nærings- og fiskeridepartementet frem den nye forskriften om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag: Nytek23

Den nye forskriften har som formål å bidra til å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene, og skal være mer tilpasset teknologiutviklingen i akvakulturnæringen, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

– Litt av tanken, eller endringen, er at flere må ta ansvar. Det er klarere krav til aktørene, blant annet dokumentasjonskrav.