«Vesentlige innvendinger», «i strid med Grunnloven» og «incentiver til splitting». Dette er noen av formuleringene i høringssvar fra advokatfirmaer på forslaget om grunnrenteskatt.

Intrafish har gjennomgått høringssvarene fra advokatfirmaer og Advokatforeningen. Svarene omtaler ikke hvorvidt grunnrenteskatt skal innføres, som er et politisk spørsmål, men samtlige problematiserer prosessen og utredningen, eller det de mener er mangel på sådan.

– Vi vet ikke innretningen

Advokatfirmaet Thommessen skriver i sitt høringssvar at innføringen av grunnrenteskatt på havbruk, slik forslaget er utformet, vil krenke grunnlovens paragraf 97.