Oppfordringen om utsettelse kommer fra finansanalytiker Filip Szczesny i analyseselskapet Kontali:

– Det vil fjerne noe av usikkerheten og gi en pekepinn på selskapenes verdsetting av produksjonstillatelser etter skatt, sier han til IntraFish.

Alle norske selskaper avslutter regnskapsåret 31. desember, med unntak av noen globale aktører som har avvikende regnskapsår. Innen seks måneder skal regnskapene innrapporteres til myndighetene. Da blir de også offentlig tilgjengelige gjennom Brønnøysundregistrene.

Filip Szczesny er senior finansanalytiker i Kontali og prosjektleder for analyseselskapets ferske lakserapport. Foto: Kontali

– Det hersker fortsatt usikkerhet om hvor mye det enkelte selskap skal betale i grunnrenteskatt, sier analytikeren.