Anslår at staten kan få inn mellom 19 og 34 milliarder kroner fra grunnrente på havbruk til havs

Om havbruk til havs blir en kjempesuksess kan staten få inn omtrent 31 milliarder kroner i skatteinntekter i løpet av de neste 30 årene. Med grunnrenteskatt fra dag én dobles skatteprovenyet til 64 milliarder kroner, ifølge Menon Economics.

Salmars Ocean Farm 1, avbildet 8. september 2021. Dette er et av anleggene som eierne har laget for havbruk til havs.
Salmars Ocean Farm 1, avbildet 8. september 2021. Dette er et av anleggene som eierne har laget for havbruk til havs.Foto: Robert Nedrejord
Publisert 30. August 2023, kl. 12.50Oppdatert 30. August 2023, kl. 12.50