– En slik strategi blir viktig både for kysten og for framtida. Den peiker ut overordnede mål, det vil si retningen som næringa skal utvikle seg i de neste 10–15 årene, utdyper Bjørnar Skjæran til IntraFish.

Bonden og maskinkjøreren fra laksekommunen Lurøy på Helgeland er en av to nestledere i Arbeiderpartiet.

– Denne framgangsmåten tyder mildt sagt ikke på at regjeringen ønsker en næringspolitikk som favner politisk bredt når det gjelder havbruk, legger han til.

Protester underveis

Det er synspunkter som Ap også har markedsført tidligere.