– En slik strategi blir viktig både for kysten og for framtida. Den peiker ut overordnede mål,