Bargiidbellodat, som er Arbeiderpartiets sametingsgruppe, opplyser at de nå fremmer en ny sak angående laksefisket i Nord-Norge. De vil ha en gransking av norske myndigheters forvaltning på feltet.i

– Det ser ikke ut til at Sametingsrådet har gjort noe med saken. Her må NSR, Senterpartiet og flertallet følge opp Sametingsgruppas initiativ og sørge for at at det blir behandlet som en egen sak under kommende plenum i Juni, sier Ragnhild Vassvik, som er Aps andrekandidat til Sametingsvalget i Østre valgkrets.