Bargiidbellodat, som er Arbeiderpartiets sametingsgruppe, opplyser at de nå fremmer en ny sak angående laksefisket i Nord-Norge. De vil ha en gransking av