Skrudland mener dette vil gi økt fiskevelferd, og peker på at forslaget hennes innebærer at firma med lav fiskedødelighet, god velferd og høyt utbytte per utsatt fisk vil betale relativt mindre skatt enn firma med høy dødelighet, dårlig velferd og lavt utbytte per utsatt fisk.

– Dette vil fremme god smoltkvalitet og være effektivt for å fremme helse og velferd for fisken i sjøen. En slik måte å beregne grunnrenteskatt på vil utfylle det eksisterende trafikklyssystemet.

Skrudland viser videre til at det er god oversikt over antall fisk satt ut årlig, og dermed enkelt å fastsette et beløp per fisk som gir ønsket skatteinntekt.