Etter lang ventetid på miljøteknologiordningen valgte Bjørnar Skjæran 19. april å gi Havbruksutvalget et tilleggsmandat der de skal vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling. Den avgjørelsen måtte han forsvare i spørretimen i Stortinget onsdag.

– Konsekvensene av dette er at vi nå må avvente utvalgets innstilling, utsendelse av ny stortingsmelding og ny høringsrunde før noe blir iverksatt, sa Linda Helleland (H).

Hun viste til at med å flytte dette til Havbruksutvalget må man da vente på deres innstilling, ny høringsrunde og avgjørelse i stortinget før noe trer i kraft.