I stedet for den foreslåtte grunnrenteskatten, har blant annet Sjømat Norge foreslått at norske myndigheter utreder en regiontilpasset variant av modellen Færøyene bruker for å ilegge lakseoppdrettere ekstra skatt.

– Dette er en etablert modell som fungerer på Færøyene og Island, og som kan tilpasses norske forhold. Modellen baserer seg på overskudd ved at det er en trinnvis produksjonsavgift som tar hensyn til differansen mellom pris og produksjonskostnader. Avgiften øker med økende lønnsomhet. Den må regionaliseres slik at det tas hensyn til ulike kostnadsnivåer langs kysten.