– Det er et privilegium å få lov til å være med å utvikle politikk og legge rammene for noen av landets viktigste næringer.

Vi møter Bjørnar Skjæran til et lengre intervju på hans kontor i Nærings- og fiskeridepartementet rett før jul. Siden september 2021 har han vært landets fiskeri- og havminister.

– Det er kjempespennende å være fiskeri- og havminister. Statsministeren valgte å gi meg en mye bredere portefølje enn mine forgjengere, blant annet med ansvar for fiskeri, havbruk, maritim næring, kyst, havner og farleder, samt havpolitikk generelt.