– Regjeringens utgangspunkt er at provenyet skal være i størrelsesorden 3,65-3,8 milliarder, opplyser fiskeriministeren i en epost til Intrafish formidlet via Nærings- og fiskeridepartementets kommunikasjonsavdeling onsdag.

Det er det samme beløpet som opprinnelig sto i høringen, men både oppdrettsselskaper, akademikere, opposisjonspolitikere og næringslivsorganisasjoner mener at det beløpet er kraftig underestimert gitt nåsituasjonen i lakseselskapenes inntjening.

Lakseaksjene steg kraftig

Tirsdag steg lakseaksjene ved Oslo Børs kraftig etter en artikkel i Børsen/Dagbladet, hvor det sto at det ifølge anonyme kilder i Senterpartiet jobbes med å utforme grunnrenteskatten slik at provenyet blir 3,8 milliarder kroner.