De to organisasjonene har sendt et brev til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. I brevet heter det