7. juni ble fargeleggingen av det såkalte trafikklyssystemet klart. Dette avgjøres av hvor mye død hos villaks lakselus fra oppdrettslaks fører til. To områder på Vestlandet, produksjonsområde 3 og 4, ble røde, og må dermed redusere produksjonen sin med 6 prosent.

Bremnes Seashore, som er blant Norges største privateide lakseselskap, har det aller meste av lakseproduksjonen sin i Produksjonsområde 3 som strekker seg fra Karmøy til Sotra. I slutten av juni søkte selskapet, via sin advokat Grunde Bruland i Wikborg Rein, om dispensasjon for nedjustering av produksjonen, viser en søknad som IntraFish har fått innsyn i.