– Vi vil vente på en klarere forståelse av kunngjøringen i forrige uke og det endelige forslaget til grunnrenteskatt, uttaler Cermaq-konsernsjef Steven Rafferty i en pressemelding mandag ettermiddag..

Fryser milliardinvesteringer

– Med bakgrunn i det nye forslaget har vi ikke noe annet valg enn å legge investeringsplaner på is. Forslaget vil påvirke vekst og jobbskaping i mange kystkommuner vi opererer i, sier Rafferty.

Cermaq har investert mer enn 5 milliarder kroner i de to oppdrettsregionene i Nordland og Finnmark siden 2016. Intensjonen var å investere et tilsvarende beløp i årene som kommer, melder selskapet.

Cermaq Norway har 680 ansatte i Nordland og Finnmark. Selskapet er et av Nord-Norges største oppdrettsselskaper med 4 ferskvannsanlegg, 43 sjøanlegg og 2 prosessanlegg, samt et visningssenter på Hamarøy. Lakseproduksjonen er lokalisert i Steigen, Hamarøy, Bodø, Narvik og Øksnes kommuner i Nordland, og Loppa, Alta, Hammerfest og Måsøy kommuner i Finnmark.

Planla nytt settefiskanlegg

– Som en stor arbeidsgiver i disse kommunene ønsker vi å bidra til vekst. Vi planla et nytt settefiskanlegg i Hasvik kommune i Finnmark som ville bidra med 30 nye arbeidsplasser, men det prosjektet er nå lagt på is, sier han.

– Det aller meste av overskuddet i Cermaq Norway siden 2014 er reinvestert i i Nordland og Finnmark. Selv om Cermaq har stor virksomhet også i Canada og Chile, er hoveddelen av midlene investert i Norge, melder selskapet.

Cermaq mener at det er liten tvil om at forslaget om grunnrenteskatt vil føre til mindre investeringer i Norge og mer andre steder.

– Det nye forslaget vil skade Norges posisjon som verdensledende på havbruk. Etter mange års arbeid i den globale laksenæringen har jeg omtalt Norge som et forbilde for andre lakseland å følge. Slik vil det ikke være fremover dersom det nye regelverket opprettholdes. Det er mange elementer i forslaget som vil påvirke Norges konkurranseposisjon som en ledende lakseregion negativt. Det kunne vært unngått om man hadde kvalitetssikret forslaget før kunngjøring, sier Rafferty.