Søkelyset er i dette tilfellet rettet mot lakseprodusentene Mowi Chile, som er en del av Mowi-konsernet som er notert på Oslo Børs, samt Ventisqueros som er tysk