Lovforslaget ble opprinnelig fremmet i april i fjor, og tas nå fram på nytt av senatorene Ximena Ordenes og Alfonso De