– Jeg hadde en formening om at Senterpartiet skulle jobbe for at det blir bedre å bo i distriktene og ta vare på næringen jeg jobber i. De har levert på flere plan, men på andre plan føler jeg at de enda har en vei å gå, sier Marthe Øijord (19).

I fjor stemte Øijord, som er lærling hos Helgeland Smolt, for første gang.