Da proposisjonen om grunnrenteskatt kom i mars slo regjeringen klart fast at de ikke vil ha grunnrenteskatt på havbruk til havs.

Advokatene i Wikborg Rein har påpekt at dette var mer usikkert i selve høringsrunden. I finanskomiteen har Venstres finansfraksjon stilt en rekke spørsmål hva dette innebærer og om det likevel betyr at det kan bli innført grunnrente offshore - dersom det skulle vise seg å være lønnsomt.

– Hovedformålet med skattesystemet er å finansiere offentlig forbruk og investeringer. En grunnrenteskatt på havbasert oppdrett kan derimot gi et betydelig provenytap for staten dersom næringen aldri blir lønnsom, svarer Finansdepartementet på en rekke spørsmål fra Venstre som Intrafish har fått tilgang til.