Nedsettelsen av utvalget er en del av den såkalte havbruksstrategien som regjeringen la frem i sommer.

– Utformingen og innretningen på et tillatelsessystem er svært viktig for havbruksnæringens rammebetingelser og konkurransekraft. Dette utvalget skal vurdere et omfattende saksfelt på tvers av flere fagdisipliner, og som har stor betydning for en av Norges største eksportnæringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Utvalget består av følgende personer;

  • Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Oslo, leder av utvalget
  • Katinka Holtsmark, førsteamanuensis, Oslo
  • Kristine Landmark, styrearbeider, Ålesund
  • Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Bergen
  • Hans V. Bjelland, forskningsdirektør, Trondheim
  • Ola Mestad, Professor, Oslo
  • Irene Vanja Dahl, professor, Tromsø
  • Eva Kristoffersen, daglig leder, Straumsjøen
  • Henrik Hareide, COO kunnskapstjenester, Bergen
  • Elisabeth Aune, seniorrådgiver, Florø

Departementet skriver følgende i pressemeldingen:

«Målet er en effektiv, samordnet og kunnskapsorientert forvaltning. Utredningen skal vurdere målsettingene for tillatelsesreguleringene, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses eksisterende og nye utfordringer. Dette skal ses opp mot et ønske om vekst i havbruksproduksjonen»

Vil ha vekst

I havbruksstrategien som ble presentert på Skjervøy i Troms, varslet fiskeri- og sjømatministeren at han ønsket kraftig vekst i produksjonen fremover.

– Vi ønsker mer vekst. Hvor mye og hvor raskt kommer an på fiskevelferd, biologi og tilgang til fôrråvarer. Historien viser at næringen har klart å finne løsninger underveis, noe vi har veldig tro på, sa Odd Emil Ingebrigtsen.

Han var også tydelig på at dagens tillatelsesordning ikke «er fredet». Dagens tillatelser, med en rekke typer tillatelser som grønne tillatelser, økologiske tillatelser, FoU-tillatelser, ordinære tillatelser og visningstillatelser, ble omtalt som «et lappeteppe».

Havbruksstrategien fikk for øvrig kritikk fra opposisjonspolitikere, som omtalte den som «hastverksarbeid fra Høyre».