(Denne saken ble publisert hos Intrafish 27. mars – den er oppdatert mandag 22. mai klokken 11)

Status for lakseskatten per 22. mai er at en løsning med støtte fra SV ventes å bli presentert tidlig denne uken.

I et intervju med DN i mars sa nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at SV foreslår en rekke punkter som skal kraftig redusere utslipp og forurensning fra næringen, samt tiltak som fører til at man kan samle og øke utnyttelsen av såkalt «restråstoff» i produksjonen, som spillfôr og slam, til industrielle formål.