Hav Line, rederiet som eier slaktebåten «Norwegian Gannet», fikk i 2019 en midlertidig dispensasjon fra «Fiskekvalitetsforskriften» i ett år. Lovverket som forbyr eksport av produksjonsfisk gjorde livet vanskelig for rederiet, som var redd for å gå konkurs og derfor gikk rettens vei for å få avklaringer rundt tillatelsene. Det var også en rettssak mellom rederiet og staten om saken i Bergen tingrett, som ble anket.

Før ankesaken skulle opp i 2021 fikk rederiet Hav Line en tiårig dispensasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til eksport av produksjonsfisk.