De fleste stortingspartiene har i løpet av våren gjennomført sine landsmøter. Der skal viktige internelementer vedtas, som ledelse de neste årene, men det er også her de kan legge føringer for politikken sin fremover. Et av de store temaene siden i høst har vært grunnrenteskatt på havbruk, dermed ble det naturlig nok tema hos flere av partiene.

Noen har tatt et tydelig standpunkt, andre bare diskutert det, mens det hos noen forbigikk i det stille. Her kan du se hva alle partiene har uttalt på sine landsmøter.