Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, sier til DN/IF at han likevel frykter dette med prisingen blir veldig byråkratisk.

– Vår umiddelbare reaksjon på det er at jeg er redd for at det blir veldig byråkratisk. Jeg er også usikker på om det treffer riktig med tanke på at man får reell inntekt som blir lagt til grunn i beskatning. Dette skal vi selvfølgelig se nærmere på når vi ser hvordan de skal innpasse det, sier Eriksson i en kommentar til DN/IF.

Eriksson i Sjømatbedriftene sier at møtet med departementene var positivt.

– Det er positivt det møtet vi har hatt i dag, i den forstand at vi har hatt en god dialog. Vi har fått oppklart usikkerheter og blitt gjort tydeligere på hvor vi står hen og lagt grunnlaget for å ha flere gode samtaler fremover.

– Er dine medlemmer forberedt på å betale grunnrenteskatt fra 1. januar eller vil dere prøve å utsette hele greia?

– Vi mener at det man burde gjort nå er å sette ut hele saken. Den er mangelfullt utredet og det høringsnotatet som ligger der, er etter mitt skjønn brudd på utredningsinstruksen. Det har vi også fått advokater til å gå gjennom og de har kommet med akkurat samme konklusjoner, sier Eriksson.

Styreleder i Sjømat Norge, Paul Birger Torgnes, sa i sin oppsummering etter møtet at regjeringens forslag er med på å fjerne noe av usikkerheten.

– Vi har fått et konkret innspill i dag som er med på å fjerne noe usikkerhet, der man klart og utvetydig sier at det er reell inntekt som skal legges til grunn. Så har vi fått et forslag til hvordan dette kan gjøres, og det må vi få lov til å ta med oss og se på. Vi har fått det presentert i møtet nå, og hvorvidt dette forslaget imøtekommer oss det kan jeg ikke svare på nå, men budskapet fra statsrådene om at det er reelle inntekter som skal legges til grunn – det tror vi på, sa Torgnes i sin oppsummering på pressekonferansen.