Denne artikkelen ble rettet 18.11.2023 da Intrafish ble gjort oppmerksom på at vi hadde skrevet feil om internprising i omtalen av Ola Oldernes.

– Det er viktig at det er folk som kjenner næringa som sitter der, men problemet da er at de som er best egnet til det har en form for habilitet da de allerede er i næringa, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør til Intrafish.

26. oktober fikk Sjømat Norge, med andre organisasjoner og utdanningsinstitusjoner, brev fra Finansdepartementet der de ba om innspill til kandidater til normprisrådet.