Ordningen med visningstillatelser har vært svært populær over mange år. Mot å legge til rette for å vise frem lakseproduksjon til publikum, kunne oppdrettere få en gratis, tidsbegrenset tillatelse.

Visningstillatelse
  • Vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.