Ordningen med visningstillatelser har vært svært populær over mange år. Mot å legge til rette for å vise frem lakseproduksjon til publikum, kunne oppdrettere få en gratis, tidsbegrenset tillatelse.

Visningstillatelse
  • Vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Formålet er «å bedre kunnskapen om akvakultur for publikum»
  • Det er Fiskeridirektoratet som utdeler visningstillatelser
  • Ifølge direktoratet er det strenge vilkår, og «kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen»
  • Samlokalisering med andre typer tillatelser er ikke tillatt.