Mandag gikk høringsfristen for normprisrådet ut. Totalt kom det inn 28 høringssvar til finansdepartementet, fra både gigantselskap, lokale aktører og parter med interesse i oppdrettsnæringen. De fleste advarer mot normprisråd – noen mer tydelig enn andre – mens andre kommer med innspill til hvordan et slikt prisråd heller bør settes opp.

DNB faller i sistnevnte pulje. De råder regjeringen til å lage et eget sakkyndig utvalg for havbruk i samband med etableringen av et prisråd.

«Gitt at foreslått modellen i stor grad er bygget på modellen for Petroleumsprisrådet, mener DNB at det i havbrukssektoren også bør etableres et sakkyndig klageorgan.