Mandag ettermiddag presenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og SV-leder Audun Lysbakken neste års statsbudsjett i Vandrehallen på Stortinget.

Det ble jobbet frem til morgentimene mandag for å komme til enighet mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti, opplyser statsministeren til NRK etter pressekonferansen.

Øker selskapsskatt

Ifølge VG økes blant annet formueskatten i det kommende statsbudsjettet. Formueskatten vil ha et høyere bunnfradrag enn i dag. Ifølge avisen innføres det også et nytt trinn i skatten for store formuer, noe som vil innebære at skattesatsen øker fra 0,85 til 1,10 prosent om man har formuer over 20 millioner kroner. Bunnfradraget økes til 1,7 millioner kroner.

Skatter og avgifter økes totalt med 2,1 milliarder kroner neste år sammenlignet med det budsjettet regjeringen tidligere la frem, kom det frem under pressekonferansen. Ifølge VG vil det blant annet bli økt skatt for inntekter over 643.000 kroner, som følge av at innslagspunktene i trinnskatten senkes. Inntekter over to millioner kroner får også en større skatteskjerpelse. Ifølge avisen innføres det et nytt trinn 5 i trinnskatten, med en sats på 17,4 prosent.

– Etter mange år med budsjetter som har gitt mest til de rike, får vi et forlik som gjør det motsatte. Skatten økes på store formuer og millionlønninger. De som har minst, er de som får mest. Nå rydder vi opp etter de borgerliges forskjellspolitikk, skriver Sosialistisk Venstreparti i en pressemelding publisert på sine nettsider mandag.

Vil utrede servicefartøypåbud

Arbeiderpartiet har publisert hva partene er blitt enige om på sine hjemmesider. I de såkalte «verbalene», som er hva som skal behandles videre og saker det skal jobbes med fremover, står det flere ting relatert til fiskeri- og havbruksnæringene, blant annet at:

  • Stortinget ber regjeringen utrede et påbud om nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen.
  • Stortinget ber regjeringen oppfylle målet om 10% marint vern av kyst- og havområder innen 2030, og fremme nasjonal plan for marine verneområder
  • Stortinget ber Regjeringen frem mot statsbudsjettet for 2023 komme tilbake med en vurdering av veiporteføljen i NTP (Najonal transportplan, red.anm.) for å sikre en effektiv gjennomføring og oppfølging av klimamålene. Gjennomgangen skal også vurdere veinormalene, herunder en høyere terskel for trafikkmengde for bygging av firefelts motorveier
  • Stortinget ber regjeringen sikre en fullverdig KVU for Nord-Norgebanen som skal bli en del av grunnlaget for neste NTP.
  • Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens aktivitetskrav i kongekrabbefisket på 200.000 NOK.
  • Stortinget ber regjeringen øremerke 2 millioner kroner under kap. 900, post 74 til en ny nasjonal søknadsbasert tilskuddordning for kommuner som vil legge til rette for at ungdom får erfaring med fiske.