Mens store deler av Norge ute av kontorene sine og forhåpentlig logget av det meste av jobb-eposter og lignende sendte Fiskeridepartementet ut en rapport.

Rapporten er et svar på en bestilling fra eieren, Nærings- og fiskeridepartementet og kom etter en prosess med høringer og arbeid med ulike interessegrupper. Tre områder er foreslått for konsekvensutredning for havbruk til havs (av mange bare kalt HTH). Etter å ha delt inn kysten i mange områder, og sett nærmere på elleve av dem, har Fiskeridirektoratet anbefalt følgende tre områder, ett i sør, ett i midt og ett i nord:

  • Norskerenna Sør
  • Frøyabanken Nord
  • Trænabanken
Havbruk til havs (HTH)
  • I dag foregår all lakseoppdrett i Norge innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen, men ny teknologi gjør at flere aktører ønsker å gå lenger ut, og utenfor plan- og bygningslovens virkeområde.