Etterlyser gunstigere betingelser for oppdrettere som satser på lukkede anlegg

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) vil at konsesjoner for lukkede anlegg på lik linje med landbaserte anlegg skal være gratis, siden man med lukket teknologi har løst miljøutfordringene.

Akvafuture på Sør-Helgeland satser på lukkede anlegg i sjø. Lukkede merder løser flere av miljøutfordringene laksenæringen sliter med.
Akvafuture på Sør-Helgeland satser på lukkede anlegg i sjø. Lukkede merder løser flere av miljøutfordringene laksenæringen sliter med.Foto: AkvaFuture
Publisert 7. December 2021, kl. 11.31Oppdatert 7. December 2021, kl. 11.31