Kanadiske myndigheters kommende arbeid med å lage en plan for å fase ut lakseoppdrett i åpne merder i British Columbia gir ikke nok tid for effektive drøftelser, sier noen First Nations ledere som er involvert i diskusjoner med Canadas fiskeriminister.

First Nations er samlebetegnelse på landets urbefolkning.

Forrige måned offentliggjorde Canadas departement for fiskeri og hav «et rammeverk for diskusjoner» hvor det ble lagt opp til en rekke møter og workshops med industrien, First Nations, lokale myndigheter og miljøvernere.

Der ble det også opplyst at myndighetene ønsket å få på plass en overgangsplan innen perioden mars til juni neste år.