I Stortinget onsdag spurte Rødt-representant Geir Jørgensen hvorvidt dødelighet hos norsk oppdrettslaks kan bli et nytt kriterium i Trafikklyssystemet som regulerer vekst i norsk oppdrett.

Trafikklyssystemet
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder (PO'er) som fargelegges annethvert år.
  • Fargen bestemmes blant annet ut fra hvor mye lakselus som er registrert på utvandrende vill laksesmolt.
  • Utgangspunktet er at lus over et bestemt nivå i oppdrettsmerdene påvirker villaksen.
  • Lusenivået avgjør om oppdretterne i hvert PO får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.