I Stortinget onsdag spurte Rødt-representant Geir Jørgensen hvorvidt dødelighet hos norsk oppdrettslaks kan bli et nytt kriterium i Trafikklyssystemet som regulerer vekst i norsk oppdrett.

Trafikklyssystemet
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder (PO'er) som fargelegges annethvert år.