Fredag offentliggjorde Fiskeridirektoratet sin årlige lønnsomhetsundersøkelse for laks og ørret.

Samlet ordinært resultat før skatt gikk betydelig ned fra 2019 til 2020. Det er en nedgang på nesten 39 prosent. Samlet ordinært resultat, justert for inflasjon, har vært nedadgående de siste fire årene. Inntrykket er ofte at det går så det suser i næringen, men flere av tallene viser en form for stagnering.

Fredag ba IntraFish statsråden om å kommentere undersøkelsen.