INTRAFISH RETTER

Ingressen er endret. Opprinnelig sto det at fiskeriministeren tror at det kanskje ikke er ambisiøst nok med en femdobling av lakseproduksjonen innen 2050, mens han egentlig snakket om femdobling av verdiskaping.

- For 30 år tilbake oppdrettet Norge 70.000