Dagens regulering av vekst i produksjonen gjennom trafikklyssystemet fungerer ikke godt nok, mener utvalget. Det foreslår at det legges opp til et system hvor en beveger seg mot en langsiktig likevekt der miljøpåvirkningen er grønn i stedet for gul.

– De individuelle incentivene til å sikre tilstrekkelig god miljøtilstand ved hvert enkelt anlegg er ikke sterke nok i dagens trafikklyssystem. Utvalget foreslår derfor en rekke tiltak innenfor driftsregelverket for å styrke disse incentivene, heter det i rapporten.

Fiskerimister Bjørnar Skjæran fikk torsdag overrakt rapporten med forslag til fremtidens havbruksnæring fra Havbruksutvalgets leder Linda Nøstbakken.