– Anledningen til å vokse bør i større grad bestemmes av den enkelte aktørs bærekrafts-KPIer, slik at det vil skapes innovasjon av nye løsninger, både i