En arbeidsgruppe på juridisk fakultet ved Universitet i Oslo anbefaler dessuten myndighetene å utarbeide en ny og samlet akvakulturlov for å rydde i villniset av