Islands etterlengtede akvakulturlov er blitt forelagt parlamentet, og baner vei for tre runder med debatt om en politikk som ser for seg nesten 1 milliard dollar i investeringer innen slutten av dette tiåret.

Forslaget fra Islands mat-, landbruks- og fiskeridepartement er ment å ha en helhetlig tilnærming til akvakultur, som dekker landbasert og offshore oppdrett, med mål om å øke verdien av sektoren på en bærekraftig måte.

«Det er klart at det er et stort behov for investeringer for å utvikle næringen videre», skriver departementet i sitt 150 sider lange lovforslag, som ble fremmet for Alltinget 27.