Det melder Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag. De som skal delta på auksjonen for nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret har frem til klokken 23.59 å registrere seg i Altinn.

Slik skjer veksten:
  • De som har havnet i «grønt» kan vokse med seks prosent.
  • Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.
  • En prosent selges til fastpris. Dette er vekst i tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 200.000 kroner per tonn.
  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 200.000 kroner per tonn.
  • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. Forslag om hvordan auksjonen skal bli gjennomført, har vært på høring. Departementet kommer tilbake til tidspunkt for auksjon etter sommeren.
  • Det vil komme nærmere informasjon om fastpristildelingen fra Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene.
  • Fiskeri- og sjømatministerens beslutning kan potensielt gi en vekst på om lag 33.000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder.
  • Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 11.700 tonn produksjonskapasitet. Den reelle reduksjonen kan imidlertid være noe lavere, avhengig av hvor mye produksjonskapasitet som får fritak fra nedtrekk etter unntaksreglene.

Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i de grønne produksjonsområdene 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, skriver direktoratet på sin informasjonsside om auksjonen.

Kartet nedenfor nedenfor viser trafikklysene myndighetene besluttet tidligere i år.

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, uttalte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding da vekstområdene ble kjent.

Tidspunktet for auksjonen er fastsatt til 27. september 2022. Det vil bli avholdt en prøveauksjon uken før.