Det dreier seg om et såkalt representantforslag, ofte omtalt som Dokument 8-forslag eller tidligere som et privat forslag.

- Skattevedtaket kan ennå stilles i bero, og det må skje i revidert nasjonalbudsjett som kommer opp til behandling i Stortinget før sommeren. Det er absolutt ikke for seint å trekke i nødbremsen. Den nye skatten skal ikke beregnes før på årets siste dag, sier Fremskrittspartiets næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til IntraFish.

Nesten 800 prosent skatteskjerpelse

Screenshot fra FrPs innspillsmøte om ny havbruksskatt.