Etter medieoppmerksomhet rundt dårlig fiskevelferd i høst fremmet SV i november følgende forslag til Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om sykdomsmerking av oppdrettsfisk i butikk.
  • Stortinget ber regjeringen innføre et krav om at den pålagte helsekontrollen av oppdrettsfisk skal utføres av uavhengige veterinærer.

Forslaget fikk ikke flertall i næringskomiteen. Der gikk Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet inn for at tiltakene fra SV ikke vedtas.

Tirsdag ble det debatt om forslagene i Stortinget.

– Dårlig fiskehelse går direkte utover dyrevelferd og utgjør et stort etisk problem for næringen, men også for denne sal som har ansvar for å sikre rammevilkår som sikrer at dyrevelferden er anstendig, sa Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fra talerstolen i stortingssalen.