Mens Senterpartiets landsmøte ble møtt med protester mot lakseskatten gikk det rolig for seg på SVs landsmøte ved Gardermoen. Der kom de eneste tegn til protester fra landsmøtet selv, da de ikke var enig i stemmeorden på en sak om sikkerhetspolitisk uttalelse. Til slutt ble det enighet om å ikke kjempe for NATO-utmelding.

Enighet er regjeringspartiene avhengig av også i saken om grunnrenteskatt i havbruk. Det mange spør seg nå er de om de vil forsøke å få med seg Høyre og andre på et bredt forlik, eller nøye seg med SV for å få flertall.