– Det er jo helt forferdelig for vår neste generasjon, særlig for oss som bor i utkanten og for landet vårt generelt, sier Barbro Flaahammer, som er initiativtaker til fakkeltoget som skal gå fra Frøya kulturhus og rundt i Sistranda sentrum. Flaahammer er sterkt motstander av skatteforslaget og frykter – som mange andre i Øyregionen – for konsekvensene.

– Vi kommer til å bli ei øy som blir avbefolket om fiskenæringa skal gå nedenom og hjem. De jobber og bygger opp arbeidsplasser. At de skal bli straffet på denne måten, det er helt forferdelig, sier Flaahammer til lokalavisa Hitra-Frøya.

– Hva hadde Frøya vært uten?

Flaahammer jobber ikke i oppdrettsnæringa, men mener denne saken uansett er noe som angår alle som bor på Frøya og langs kysten.

– Det meste her er jo bygd opp rundt næringa og har på en eller annen måte noe med den å gjøre. Hva hadde Frøya vært uten? spør hun.

Også Toril Pettersen i Frøya næringsforum oppfordrer folk til å stille i fakkeltoget.

Regjeringens grunnrenteforslag
  • Effektiv sats på 40 prosent.
  • Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
  • Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten, hevder regjeringen.
  • Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
  • Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.
  • Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
  • Forslaget sendes på høring med frist 3. januar 2023.

– Det er kort varsel men vi mobiliserer! Dette er et ledd i en større aksjon fra kysten mot regjeringens «monsterskatt» for norske industriarbeidsplasser. Takk for et flott initiativ fra Barbro Flaahammer og Knut Arne Strømøy. Møt derfor opp og la det bli en massiv markering, skriver Pettersen.

Nevnte Strømøy er for øvrig kommunepolitiker for Senterpartiet i Frøya.

– Fakler er gratis. Vi går via idrettshallen til torget der det vil bli appeller, sier Pettersen til lokalavisa.

Intrafish har bedt bransjeorganisasjonen Sjømat Norge om en kommentar til saken, og vil komme tilbake med den dersom de velger å svare.