– Vi vet veldig lite. Dette er noe regjeringen har syslet med for seg selv, sier Cecilie Myrseth om den kommende havbruksstrategien.

Tidligere denne uken tok representanten for Arbeiderpartiet (Ap) opp nettopp den, som er ventet å legges frem av regjeringen før sommeren, og det hun peker på som manglende forankring av den i Stortinget. Den forrige slike strategien på feltet kom i 2015.

– Jo flere som er involvert i denne prosessen jo bedre. Men kjennetegnet til denne ministeren er å holde slikt utenfor Stortinget, slik som ble gjort rundt med arbeidet med ressurskriminalitet. Det gikk heller ikke til Stortinget, selv om det også var kommet en NOU. Nå skjer det igjen med havbruk, sier Myrseth til IntraFish.

Vil ha det innom Stortinget

– At vi ønsker at dette blir forankret i Stortinget handler ikke om at vi i Ap bare ønsker å pusle med havbrukspolitikk, men derimot om at vi trenger å forankre strategiplaner og sikre næringens forutsigbarhet, noe nettopp næringen selv er opptatt av skal skje, fortsetter hun.

Ifølge flere nye valgmålinger er arbeiderpartiet i vinden om dagen, og aprilmålingen til Vårt Land gir stortingsflertall i en Ap/Senterpartiet-konstellasjon, uten andre støttepartier.

– Hvor viktig er det for Ap at det er bred politisk forankring av dette? Om Ap ender med regjeringsmakt: kan dere komme til å sende den tilbake til Stortinget?

– Absolutt, sier Myrseth.

– Er det et demokratisk problem at det havbruksstrategien ikke går innom Stortinget?

– Dette er vår nest største eksportnæring, og den er ekstremt viktig for landet. Den har behov for nye grep om den skal kunne utvikle seg. Om det er et demokratisk problem eller ikke kan jeg ikke svare på, men det er en utfordring at debattene ikke blir tatt. Det demokratiske forumet vi har er Stortinget. Og her har regjeringen fått et pålegg om å ta strategien inn i Stortinget. Vi har spurt flere ganger, men fått tydelige avslag, uten begrunnelse, sier hun.

Ministeren avviser kritikken

– Myrseth i Ap uttaler at havbruksstrategien er noe dere «systler med selv» ved å ikke ta det gjennom Stortinget. Hva tenker du om det?

– Jeg vil ikke akkurat si at vi gjør det. Vi har hatt en lang rekke innspillsmøter med alt fra næringsaktører til miljøorganisasjoner og enkeltbedrifter. Det gjør vi fordi vi vil ha mange med oss, og ønsker å få inn så mange gode forslag som mulig, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til IntraFish.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Foto: NFD

Om anklagene om at regjeringen har gjort dette før, da ressurskriminalitet ble arbeidet med, sier fiskeriministeren følgende:

– Jeg tenker vi har hatt en ganske bred debatt når det kommer til utviklingen i havbruksnæringen, og det var ikke akkurat mangel på diskusjon, både i offentligheten og i Stortinget, da ressurskriminalitet ble tatt opp, noe som kulminerte i fiskerikontrollutvalgets innstilling i 2019.

Han sier videre at regjeringen er opptatt av å få fart på arbeidet, og følge opp det som blir foreslått.

– Når det kommer til ressurskriminalitet fantes det ikke så mange andre alternativer til det Fiskerikontrollutvalget foreslo, og som vi er bedt om å følge opp: vi må ta i bruk teknologien og jobbe smartere og bedre, fortsetter han.

I sitt svar til Myrseth under debatten pekte Ingebrigtsen på at at tilsvarende arbeid som havbruksstrategien er laget før, uten å ta det gjennom Stortinget. Overfor IntraFish forteller Myrseth at hun synes lite om den type argumentasjon.

– Det stemmer nok, men det er ikke et godt svar på hvorfor akkurat denne strategien ikke er innom Stortinget, sier hun.

Elementer kan komme innom Stortinget

– Alle regjeringer har laget strategier, så dette har skjedd før. Men så er det slik at det er elementer i strategien som kan komme innom Stortinget, sier Ingebrigtsen om temaet.

– For regjeringen er det viktig å komme i gang. Vi opplever ikke at den politiske uenigheten er så stor rundt dette, og deler av den vil nok bli debattert i Stortinget til slutt. Men prosesser som denne strategien tar tid, og for næringen er det viktig at vi kommer i gang så fort som mulig, fortsetter han.

Krever svar på enstemmige vedtak

Myrseth peker også på at opposisjonen har løftet frem og fått vedtatt flere havbruksforslag, der to fra i høst ble enstemmig vedtatt, som hun nå opplever den totale taushet fra regjeringen om. I det ene av dem bes regjeringen om å utrede en ny ordning for utleie av laksekonsesjoner i fiskeindustrien.

– Dette er en sak ministeren skal komme tilbake til Stortinget om, og vi har ikke hørt noen ting, sier hun.

Den andre saken omhandler variabel MTB, og regjeringen ble bedt om å utrede og presentere en slik sak for Stortinget innen utløpet av fristen for behandling i vårsesjonen 2021. Her peker Myrseth på at regjeringen allerede er for sent ute.

– Ministeren har feilet i å følge opp Stortingets vedtak, og jeg savner et svar på hvorfor det har skjedd, sier hun.

Lover at de kommer

Til IntraFish sier fiskeriministeren at de vil svare på Stortingets MTB-forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges frem 11. mai. Om utleie-konsesjonssaken, som ministeren tidligere har vært tydelig på at han er i mot, sier Ingebrigtsen at blir feil å anklage dem for å være tause:

– Det blir helt feil. Saken om utleiekonsesjoner er under oppfølging. Regjeringen ønsket ikke å begynne med en slik sak som Primex-saken i utgangspunktet, for vi er uenige i at en enkeltbedrift skal få et slik mulighet. Det skal være like muligheter for alle. Men det er kommet et enstemmig vedtak i Stortinget. Samtidig kan vi ikke bare gi en laksekonsesjon over bordet. Det går ikke, sier han.

– Mener du at det vil bli lagt frem noe for Stortinget her, men at det vil ta lenger tid?

– Ja, det gjør det. Men hvilke kriterier som skal ligge i en slik konsesjon tar tid å utforme, eksempelvis hvilke vederlag og hvilken begrunnelse som skal inngå i det, sier Ingebrigtsen.