I forkant meldte IntraFish at han skulle inn i løvens hule på årssamlingen til Sjømat Norge Havbruk Nord i Tromsø torsdag.

Oppdrettere over hele landet er illsinte på regjeringen for at den har innført grunnrenteskatt på havbruk. De frykter sterke negative konsekvenser for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i distriktene langs kysten.

Krigen og 1945

Før statsråden kom inn i møtesalen, holdt oppdrettsveteran Kjell Bjordal et innlegg der han påsto at «Nord-Norge har neppe vært mer truet siden tyskerne trakk seg ut i 1945».